Псевдоїречківка

Ця версія української латинки довгий час вважалася власне за проєкт Йосефа Їречека. Саме як їречківка вона була подана у статті “Українська латинка” на Вікіпедії.

Однак праця Василя Сімовича “Йосеф Їречек і українська мова” і опублікована в 2017 р. на Google Books праця самого Їречека “Ueber den Vorschlag das Ruthenische mit lateinischen Schrifzeichen zu schreiben” свідчать, що між справжнім, ориґінальним проєктом Їречека і цим проєктом є суттєва відмінність. Їречекова латиниця передбачає безвиняткове вживання пом’якшених приголосних (лють – ľuť, тютюн – ťuťun, нянька – ńańka). Тоді як цей проєкт застосовує подвійний підхід до позначення м’якості приголосних залежно від позиції в слові: так само діакритичними знаками перед приголосними та в кінці слова (боротьба – boroťba, день – deń), але за допомогою літери «i» перед голосними (лють – liuť, тютюн – tiutiun, нянька – niańka).

Тому було вирішено відновити історичну справедливість і повернути назву “їречківка” справжньому проєкту Йосефа Їречека, а цю латинку поки що називати “псевдоїречківка”.

Загалом ця латинка поєднала в собі риси
– польської мови: ia, ie, io, iu для пом’якшення приголосних перед голосними, м’які ć, ń, ś, ź;
– чеської і словацької: ž, č, š, ď, ť;
– суто словацької: ľ.

Онлайн-транслітератор