Публікації

Чи потрібна Україні латинка? Дискусія в “ОsтаNNій Барикаді”

Прихильники латинської абетки переконують, що це чи не єдиний шлях розвитку у глобалізованому світі. Наголошують і на розриві з російською кириличною традицією. Супротивники застерігають: така писемність для України є штучною, відтак мова втратить свої колорит і самобутність.

Чого ми хочемо від латинки?

Чи можуть наші брати чехи, словаки, хорвати, до письма яких тяжіють найкращі альтернативні варіанти української латинки, похвалитися таким розвитком літератури, як французи, англійці і скандинави? Чому українці мають зберігати слов’янськість вигляду своїх слів, прикрашаючи їх гачками на буквах?

Як писати українською латинкою

На сьогодні маємо все, щоб комфортно писати латинкою: набірниці, транслітератори з кирилиці на латинку. Навіть маємо дещо почитати - щойновідкритий розділ з книгами українською латинкою і злободенне чтиво на сайті.

Mova latynkoju?

Досвід переходу інших країн з кирилиці на латинку показує, що найчастіше першим етапом є співжиття й конкуренція цих двох абеток. Найкраще це видно в Сербії й Чорногорії, де обидві абетки є офіційними, але поступово латинка як зручніший і прагматичніший варіант витісняє кирилицю,

Уся справа в алфавіті?

У Казахстані назрівають “алфавітні” зміни. Президент країни Нурсултан Назарбаєв у щорічному посланні парламенту, окреслюючи перспективи розвитку до 2050 року, наголосив на необхідності переходу казахської мови з кирилиці на латинський алфавіт.

Серби втрачають кирилицю?

Сербська мова не така вже й близька до української. Принаймні, якщо до вас заговорять на вулиці, ви мало що зрозумієте. Хіба вихопите одне-два словечка. Але їхнє «молім» (прошу) і «хвала» (дякую) – не можуть не зачаровувати.

Чому серби відмовляються від кирилиці?

Подорожуючи цього року Балканами, я несподівано для себе відкрила нову істину: серби забувають кирилицю і відверто нею нехтують. З десяток книгарень у центральній частині Белграда – і всюди однакова картина. З-посеред тисяч книжок, кирилицею – друкована дещиця.

Транслітерація чи латинська абетка для української мови

При транслітерації українських географічних та інших власних імен з кирилиці на латинку постають певні труднощі. Енциклопедія Українознавства (Сарсель) подає три різні транслітерації (до якої мови?). Ці труднощі, до певної міри, можна усунути, створивши для української мови латинську абетку.

Українська латинка: утопія чи неминучість?

Фундатором ідеї латинізації українського письма прийнято вважати етнографа і мовознавця Йосипа Лозинського, що виступив з відповідною пропозицією 1834 року. Однак перші поодинокі спроби відтворити українську мову за допомогою латиниці відомі науці ще з XVIІ стол.

Laskavo prosymo v Ukrajinu

Перетин державного кордону завжди містить у собі щось екстремальне. Хай там яким досвідчеnим буде мандріvник, навіть оzброївшись двоsтвольнyм карабіноm, сtраховим поліsом та соліdною syмою в міcцевіj валюtі для підkyпу польових kоманdирів і mісцеvих чиnоvниkів,

Укрлатинка: просто і зі смаком

Задля наповнення суттю заяв України про бажання стати повноцінною складовою Західної Європи усього варто, окрім іншого, здійснити дві прості речі. Перша — перевести українську мову на латинський шрифт. Відомо, скільки списів поламано в суперечках на цю тему, тим більше, що питання не вперше й ставиться.

Латинки боятися – у світ не ходити

Розмови про українську латинку видаються такими ж утопічним, як про євро замість гривні. Але зовсім нещодавно і мобільні телефони були утопією, і тризуб. Наче неспівставні речі, проте українська латинка, як і наведені приклади, також має два боки – прикладний і умовно кажучи духовно-ідентифікаційний.