ТКПН

Термінологічна комісія з природничих наук (ТКПН) Київського університету, базуючись на фонетико-графічних традиціях української та споріднених слов’янських мов, розробила взаємооднозначну систему автоматичної транслітерації.

Система включає наукове обґрунтування, принципи транслітерації, транслітераційні таблиці (з діакритичними знаками та без), а також комп’ютерну програму для автоматичної конверсії з кирилиці на латиницю та з латиниці на кирилицю.

Серед переваг цього стандарту – майже повна зворотність та, одночасно, максимальна сумісність з комп’ютерними кодуваннями (URL-сумісність). Цю розробку позитивно відзначили українські та зарубіжні фахівці. Система використовується як перший стандарт транслітерації домену .UA.

Члени цієї комісії (О. Білодід, М. Вакуленко та ін.) наполягають на тому, щоб українську латиницю було прийнято як національний стандарт і вона стала складовою частиною українського правопису як графічне представлення державної мови України в міжнародному спілкуванні.

18 жовтня 1995 року Держстандарт України затвердив принципи транслітерації, сформульовані та озвучені представниками ТКПН, а 16 листопада 2000 року академічна Транслітераційна комісія, створена розпорядженням Президента НАН України Бориса Патона, рекомендувала покласти розробку ТКПН в основу національного стандарту української латиниці та включити її в майбутнє видання українського правопису. Попри це, до правопису її не включено.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ: Максим Вакуленко. Сучасні аспекти застосування української латиниці.

Прогама транслітерації

Джерело