Close
Exit

ISO 9:1995 (ГОСТ 7.79 А)

Даний стандарт встановлює посимвольну транслітерацію кириличних символів латиницею.

На відміну від попередніх стандартів ISO, серед яких ISO/R 9:1968, ця система встановлює єдину таблицю транслітерації для всіх кириличних абеток слов’янських та деяких неслов’янських мов. Завдяки цьому транслітерація є абсолютно зворотньою: точне відтворення оригінального тексту можливе навіть за незнання мови першоджерела.

У Росії, Білорусі та в ряді інших країн СНД цей трансліт був прийнятий у складі стандарту ГОСТ 7.79-2000.

Потребує підтримку Юнікоду (латинка з діактрикою).

Програма транслітерації

Обговорення

Latynka-ISO9-1995-1
Go top