Варіант української латинки без діакритичних знаків – яким він має бути?

Просимо висловити свої думки щодо того, яким ви бачите варіант української латинки без діакритиків. 

Короткий список питань для дискусії (лише орієнтовний, просимо порушувати й інші питання, не вказані тут):

  • позначення шиплячих: ч,  – ch, cz, cx, q …
  • ш – sh, sz, sx …
  • ж – zh, g, gh …
  • щ – sch, shch, szcz, scz … (ваші міркування і пропозиції).
  • позначення подвоєння шиплячих;
  • позначення м’якості приголосних;
  • відображення Г, Ґ, Х;
  • використання апострофа;
  • позначення “дж” і “дз”;
  • використання незалучених латинських літер…

А також просимо вказати, чи вважаєте ви, що при створенні української латинки маємо обмежитися лише основними літерами латинської абеткми, не використовуючи діакритичних знаків. Чи ж варіант без діакритиків має бути лише допоміжним.

На основі цієї дискусії будуть створені відповідні опитування.